1985'den beri

DEBİMETRE VE TAKİP SİSTEMLERİ

DSİ RUHSATLI SU KUYULARINA UZAKTAN İZLEMELİ AKILLI SAYAÇ UYGULAMASI

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), 2012 yılında çıkan kanun gereği, yeraltı sularının tüketimini kontrol altına almak amacıyla uzaktan izleme sistemine geçmiştir. Buna göre ruhsatlı derin kuyuların 10 metre derin çıkışına akıllı sayaç takma zorunluluğu getirilmiştir. Ön yüklemeli kartlı akıllı sayaç zorunluluğu getirilmesindeki amaç, ruhsatta belirtilen yıllık su miktarının aşılmasını önlemektir.

Firmamız, akıllı sayaç zorunluluğunun getirildiği 2012 yılından bu yana, kuyulara takılması gereken sayaç çapı tespiti, sayaç montajı ve DSİ'nin istediği belgelerin hazırlanması işlemlerini yürütmektedir.

SU ABONELERİNİN ÖN ÖDEMELİ AKILLI SAYAÇ UYGULAMASI

Belediyeler, son 10 yıldır tahsilât kolaylığı sağlaması, kayıp kaçak tespitine olanak sağlaması ve sayaç okuma maliyetini azalttığı için abonelerini akıllı sayaç kullanmaya teşvik etmektedir.

Firmamız,
belediyelerin muhasebe bölümlerine entegre program kurup, kart okuyucu ve kioks temin etmektedir. Bu hizmetle, belediyelerin abonelerine kontör yüklemesi sağlanmaktadır. 

TARIMSAL SULAMADA AKILLI SAYAÇ UYGULAMASI

Türkiye'de tarım arazileri, DSİ ve Özel İdareler tarafından inşa edilen baraj, gölet, pompaj sistemleri ve su nakil hatları(kanaletler) aracılığı ile yapılmaktadır. Depolanan suların açık kanaletler aracılığı ile tarım arazilerine sevki sırasında buharlaşma ve kanalet kırıkları nedeniyle yüksek düzeyde (yüzde 30) su kayıpları yaşanması üzerine, sulama sistemlerinde kapalı devreye geçilmesi zorunlu hale getirilmiştir. 10 yıldır uygulanan kapalı devre sulama sistemleri sayesinde buharlaşma ve kanalet kırıklarından kaynaklanan kayıp-kaçak su miktarı önemli ölçüde azaltılmış, bu sistemde çiftçi ek pompa kullanmadan yağmurlama ve damlama sulama yöntemlerini uygulama imkânı bulmuştur. Ancak bu sistemin zaafiyetleri nedeniyle, çiftçiler sıkıntı yaşamaktadırlar. Sulama birlikleri ile kooperatiflerin, tüketilen su miktarına bakmaksızın çiftçilerden dönüm başı adı altında su parası alması, alın teri ile ekmek parası kazanmaya çalışan çiftçilerimizi zor durumda bırakmaktadır.

Su israfının önüne geçildi.

Akıllı sayaç kullanımına geçilmesi, bu sistemin zafiyetini ortadan kaldıran en verimli uygulama olarak görülmektedir. Firmamız, ön yüklemeli kartlı sayaçları çiftçinin su alma vanalarına takmaktadır. Barajın su miktarı sulanacak arazinin dönümüne bölünerek dönüm başı su miktarı belirlenmektedir.

Çiftçinin su alacağı miktar kartına yüklemekte ve böylece su israfının önüne geçilebilmektedir. Kart dolum esnasında kişiler parasını sulama birliğine ödediği için sulama birlikleri sağlıklı ve sürekli bir gelir akışına kavuşmuş, elektrik parasını ödeyemediği için trafoların sökülmesi, kaynak olmadığı için hatların onarılamaması, mali sıkıntı nedeniyle icra takibine girmesi gibi olumsuz durumlarla karşılaşmaktan kurtulmuştur. Bu sistem ile sulama ihtiyacına bakılmadan vanaların günlerce açık tutulmasından kaynaklanan tarımsal sorunların da önüne geçilmiştir.
Akıllı sayaç uygulaması ile su israfı önemli ölçüde azalırken, fazla su verilmesi nedeniyle toprağın tuzlanması ve bitkilerin fazla sudan çürümesi önlenmektedir.

OSB'LERE UZAKTAN OKUMA (SCADA) SİSTEMİ KURUYORUZ

Kanun gereği, Organize Sanayi Bölgeleri'nde elektrik, su ve doğalgaz dağıtımını, OSB yönetimleri yapmaktadır. OSB yönetimleri, elektrik, su ve doğalgazı, bölge girişinde teslim alarak, kendi kurduğu sistem ile fabrikalara dağıtımını yapmaktadır. Dağıtımı yapılan elektrik, su ve doğalgazın tüketim miktarı mekanik sayaçlardan belirlenerek faturalandırılmaktadır.

Firmamızın, OSB'lere kurduğu Uzaktan Okuma Sistemi (SCADA), firmaların tüketimlerinin kolaylıkla izlenmesine, anında raporlama yapılarak kayıp kaçak tespitine imkân vermektedir. OSB yönetimlerinin muhasebe programlarına entegre sistem sayesinde, tüm firmaların sayaç okumaları kolaylıkla yapılabilirken, her ay sonunda düzenli faturalama da gerçekleştirilebilmektedir.

ATIK SU ÇIKIŞLARINA UZAKTAN İZLEME SİSTEMİ VE DEBİMETRE MONTAJI

Belediyeler temiz su (içmeye suyu) sağladıklarını abonelerinin faturalarına atık su bedeli yansıtmaktadır. Ancak, belediyeler, firmaların temiz su haricinde kuyu ve derelerden elde ettiği su için de atık su talebinde bulunmaktadırlar. Bunun için,  dere ve kuyu sularının atıldığı noktalara debimetre cihazı takma zorunluluğu getirmektedir.
Firmamız, bu durumdaki firmalara, proje hazırlama, belge düzenleme, debimetre montajı ve uzaktan izleme sistemi kurmaktadır.

ÇOK MÜŞTERİLİ YA DA ORTAK KULLANIM ALANLARINDA SAYAÇ OKUMA SİSTEMLERİ

Firmamız, çok müşterili ve ortak kullanıma açık, devre mülk, tatil köyü, site, marina gibi yerlerde, akıllı sayaçlar ve uzaktan okuma sistemleri sayesinde yönetimlere kolaylıklar sağlamaktadır. Söz konusu yerlere, kartlı sayaçlar, kartlı uzaktan okunabilir sayaçlar, ya da sadece uzaktan okunabilir sayaçlar monte ederek, yönetimlerin üyelerinden ya da müşterilerinden, içme suyu, elektrik, doğalgaz ve sıcak su tüketimlerini sorunsuz takip edebilmelerine ve faturalandırma yapabilmelerine olanak sağlamaktayız.

Firmamız;  
Su, elektrik, doğalgaz sayaçlarını; mekanik, mekanik RFli, mekanik Puls çıkışlı, mekanik gömülü modemle, kartlı uzaktan okumalı olarak temin etmektedir.